فروش برتر

شیرآلات دروازه استیل

پیشرو چین است از طریق سوپاپ Connit Expanding Gate Dn600 ، از طریق Conduit Expanding Gate Valve Class 600 ، از طریق دریچه دو طرفه گیت بازار محصول